top of page

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk Pauline de Mare Bewustzijnsontwikkeling en Therapie verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

voor- en achternaam - adresgegevens - geboortedatum - geslacht - telefoon

nummer  - email adres

 

Bijzondere of gevoelige gegevens 
Praktijk Pauline de Mare Bewustzijnsontwikkeling en Therapie verwerkt gegevens die nodig zijn voor je behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om jouw toestemming door middel van een behandelovereenkomst.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk Pauline de Mare Bewustzijnsontwikkeling en Therapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om jou te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Het afhandelen van je betaling

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk Pauline de Mare Bewustzijnsontwikkeling en Therapie zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de gegevens in je dossier is 20 jaar, conform de WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Praktijk Pauline de Mare Bewustzijnsontwikkeling en Therapie deelt jouw gegevens niet met derden zonder je toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.  Praktijk Pauline de Mare Bewustzijnsontwikkeling en Therapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pauline@pri-mare.nl 

Praktijk Pauline de Mare Bewustzijnsontwikkeling en Therapie  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk Pauline de Mare Bewustzijnsontwikkeling en Therapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pauline@pri-mare.nl

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met Praktijk Pauline de Mare Bewustzijnsontwikkeling en Therapie, kun je ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:            Herenlaan 5

Postcode en plaats:                    3701AR  Zeist

Inschrijvingsnummer KvK:          74390600

Telefoonnummer:                        06 46 52 48 17

E-mailadres:                                pauline@pri-mare.nl 

bottom of page